Návody a manuály

Odporúčame každému, aby si prečítal návody a manuály, kde je popísané správne použitie a údržba nástrojov.
Môžete tak predísť poškodeniu nástroja.
Čakajte prosím