SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Týmto Vám oznamujeme, že spoločnosť AUDIO PARTNER s.r.o., so sídlom Děkanská vinice I 1644, IČ: 27114147, zapísaná vo verejnom registri vedenom u Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 109711, bude ako Prevádzkovateľ informačného systému v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, spracúvať pre účely plnenia kúpnej zmluvy tieto osobné údaje: meno a priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo.
 2. Meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail a nákupné správanie je nutné spracovať aj za účelom zasielania marketingových oznámení. Tieto údaje budú Prevádzkovateľom spracúvané po dobu 3 rokov.
 3. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas so spracúvaním vyššie uvedených údajov na zasielanie marketingových oznámení.
 4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia: Poskytovateľ softvéru Yottly DiffSolutions s.r.o.
 5. Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:
  • Kedykoľvek súhlas odvolať,
  • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
  • požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, v prípade pochybností o dodržovaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na nás alebo na Úrad pro ochranu osobných údajov.

Hľadaná fráza

Kategória

Značky

Čakajte prosím