Reklamácia v záručnej dobe

Všeobecné informácie

S cieľom dosiahnuť vašu úplnú spokojnosť ponúkame len kvalitný tovar, pri ktorom sme plne presvedčení o výhodnosti pomeru ceny a kvality. Ak sa aj napriek tomu vyskytne dôvod k reklamácii, postupujte podľa nasledujúcich bodov, aby reklamácia mohla byť vybavená čo najskôr.

V každom prípade sa snažíme nájsť také riešenie, ktoré vám bude vyhovovať!

Poškodenie pri preprave zásielky

 • Kupujúci je oprávnený pri prevzatí skontrolovať stav zásielky a odmietnuť prevziať neúplné alebo poškodené zásielky. Ak kupujúci aj napriek tomu až po prevzatí zistí, že zásielka je poškodená, je povinný bez zbytočného odkladu informovať predajcu e-mailom (uvádzajte meno, č. objednávky a opis poškodenia). Reklamačné oddelenie zaistí čo najrýchlejšiu výmenu.

Chyba pri prvom použití výrobku

Ak sa chyba prejaví pri prvom použití výrobku, najneskôr však do 3 dní od predaja, predávajúci poskytuje rýchle riešenie reklamácie výmenou za nový bezchybný kus pri splnení všetkých nasledujúcich bodov:

 • Tovar nie je viditeľne použitý a je zrejmé, že chybu nespôsobil kupujúci.
 • Daný tovar je na predajni alebo sklade (výmena inak nie je možná).

Reklamácia v záručnej dobe

 • Kupujúci je povinný podať predajcovi oznámenie o chybách (reklamáciu) bezodkladne po tom, ako chyby zistil.
 • Podmienkou prevzatia reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej dobe, ktorá je 36 mesiacov.
 • K reklamácii je potrebné predložiť doklad o kúpe, ktorý zároveň slúži ako záručný list.
 • Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté neodborným používaním výrobku ani za škody spôsobené vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na takéto chyby sa záruka nevzťahuje.
 • Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie veci (alebo jej dielov) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku nemožno považovať za chybu, nie je teda dôvodom k reklamácii.
 • Ak si kupujúci uplatní právo z chybného plnenia, predávajúci mu v písomnej forme (e-mailom) potvrdí, kedy právo uplatnil, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania.
 • Predajca sa zaväzuje opraviť alebo vymeniť chybný tovar najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia reklamovaného tovaru a informovať kupujúceho o vybavení reklamácie e-mailom alebo telefonicky.
 • V prípade reklamácie hradí náklady na odoslanie tovaru na reklamáciu predávajúci. V tomto prípade je nevyhnutné, aby kupujúci doložil daňový doklad za prepravu tovaru na reklamáciu.

Postup pri reklamácii

 • Kupujúci má možnosť v rámci urýchlenia procesu reklamácie vytlačiť si a vyplniť reklamačný formulár.
 • Kupujúci osobne alebo prostredníctvom prepravnej služby dopraví reklamovaný tovar s uvedeným reklamačným formulárom na nasledujúcu adresu. Kupujúci má možnosť kontaktovať reklamačné oddelenie, ktoré zabezpečí dopravu tovaru na reklamáciu na náklady predávajúceho.

  AUDIO PARTNER s.r.o. - Kytary.cz
  Reklamační oddělení
  Mezi Vodami 23, 143 00 Praha 4 - Modřany

  Prevádzková doba oddelenia vrátenia tovaru: po–ne 10–19
  Tel.: +421 2 3211 4082
  Email:
 • Pri odosielaní tovar dôkladne zabaľte. Za prípadné poškodenie počas prepravy nenesie predávajúci zodpovednosť.
  Tovar neposielajte na dobierku. Takéto zásielky nemôžeme prijať.
 • O začatí reklamačného konania a jeho priebehu bude zákazník informovaný na e-mailovej adrese uvedenej v reklamačnom formulári.

Hľadaná fráza

Kategória

Značky

Čakajte prosím