Ladíme cookies

Cookies sú malé súbory, ktoré sa pri návšteve webových stránok ukladajú na rozličné účely do zariadenia, z ktorého na naše stránky vstupujete. Ak súbory cookies povolíte, prebehne vaša návšteva na webe Kytary.sk vždy v dokonalej harmónii s vaším očakávaním.

Centrum predvolieb súborov cookies

Nutné cookies – Tie, ktoré sú nevyhnutné na chod e-shopu

Tieto súbory cookies sú pre nás niečo také, ako sú pre hudobníkov hudobné nástroje. Bez nich vám, skrátka, nemôžeme poriadne hrať. Aby ste mohli využívať kompletné služby nášho webu, musia zostať tieto typy cookies zapnuté.

Analytické a funkčné cookies – Tie, ktoré potrebujeme na vyhodnotenie

Tento typ cookies nám pomáha sledovať, čo sa na našich webových stránkach deje, a pomocou nich vyhodnocujeme aj to, akým spôsobom naši zákazníci stránky využívajú.

Analytické a funkčné cookies môžu sledovať napríklad čas, ktorý na webe ako zákazníci trávite, alebo ďalšie webové stránky, ktoré navštevujete.

Vďaka týmto cookies dokážeme zahrať na nôtu, ktorá vám znie najlepšie, prípadne môžeme podľa nich náš web ďalej ladiť tak, aby ste boli s jeho funkciami spokojní.

Informácie zhromaždené prostredníctvom analytických cookies neidentifikujú žiadne osoby.

Marketingové cookies – Tie, ktoré potrebujeme na nastavenie reklám

Marketingové cookies používame nato, aby sa vám v prehliadači zobrazovala reklama, ktorá vás pravdepodobne bude zaujímať na základe vašich zvykov pri prechádzaní internetového obsahu. Tieto súbory využívame my alebo poskytovatelia reklám a môžu kombinovať informácie zhromaždené z našich a iných webových stránok, ktoré ste predtým navštívili. Ak sa rozhodnete tieto súbory odstrániť alebo deaktivovať, môže na vás naďalej zobrazovaná reklama pôsobiť ako dychovka v ušiach metalistu.

Obchodné podmienky

Zmena Obchodných podmienok od 1. júla 2022

V súlade s novelou zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách účinnou od 1. júla 2022 sa Obchodné podmienky menia nasledovne:

 • v časti "Platba za tovar a expedíciu" sa v bode "Na dobierku" dopĺňa informácia: "v súlade s novelou zákona o cenách účinnou od 1. júla 2022 sa konečná cena objednávky na dobierku zaokrúhľuje na 5 eurocentov".

Základné informácie

Naším hlavným cieľom je maximálna spokojnosť zákazníka. Tomuto cieľu podriaďujeme všetku našu činnosť a správanie našich pracovníkov. Pravidelne uskutočňujeme prieskum svetového trhu hudobných nástrojov, aby sme vám vždy ponúkli tovar s aktuálne najlepším pomerom ceny a kvality. Na zakúpený tovar sa vzťahuje záručná lehota 3 roky.
Pri nákupe tovaru na diaľku u nás okrem zákonnej možnosti odstúpiť od zmluvy do 14 dní získate navyše možnosť tovar do 30 dní od nákupu vymeniť za iný. Pri nákupe v našich kamenných predajniach máte možnosť nevyhovujúci tovar do 30 dní vymeniť za iný.

Za všetkých okolností sa vám snažíme vyjsť v ústrety!

Predávajúci – prevádzkovateľ serveru

AUDIO PARTNER s.r.o.
Mezi vodami 23
143 00 Praha 4
IČO: 27114147, DIČ: CZ27114147
Tel.: +421 220 924 324

Kupujúci – zákazník

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá uskutoční záväznú objednávku tovaru z ponuky. Aktuálna ponuka tovaru je uverejnená na internetových stránkach prevádzkovateľa na adrese http://kytary.sk.

Objednávka

Kúpna zmluva vzniká na základe záväznej objednávky, na základe ktorej sa následne realizuje predaj tovaru. Objednávka sa stáva záväznou v momente prijatia objednávky predávajúcim. Záväzná objednávka musí obsahovať tieto základné náležitosti: meno a adresu kupujúceho vrátane telefónu alebo e-mailu, množstvo požadovaných kusov presne špecifikovaného tovaru, požadovaný spôsob platby, spôsob dodania tovaru, cenu za tovar a prepravu. Objednávka sa považuje za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase objednania. V prípade nákupu špecifického tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka označeného „na objednávku“, ktorý je treba na želanie zákazníka objednať u výrobcu alebo dodávateľa, môže predávajúci požadovať zálohu až do výšky 100 % kúpnej ceny.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku si kupujúci hradí sám.

Nákup bez DPH pre firmy

Ak zákazník požaduje vystaviť faktúru bez DPH, je potrebné vyplniť v objednávke IČO a DIČ a do poznámky k objednávke uviesť požiadavku „Vystaviť faktúru bez DPH“. Bez splnenia týchto podmienok bude faktúra vystavená štandardne s DPH a po odoslaní zásielky ju už nemožno zmeniť.

Ceny tovaru

Ceny tovaru sú rovnaké v e-shope aj na pobočkách. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v momente objednania. Na niektoré druhy tovaru sa môže uplatňovať zľava, ktorá je vždy časovo obmedzená. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť zľavu, ak je daný tovar vypredaný.

Informácie o tovare

Opis a technické špecifikácie tovaru, ktoré sú uvedené na týchto internetových stránkach, vychádzajú z informácií výrobcov a v priebehu času sa môžu zmeniť. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto informácie v prípade potreby aktualizovať alebo zmeniť. Chyby v opisoch a technických špecifikáciách sú vyhradené.

Platba za tovar a expedíciu

Celkovú cenu objednávky môže kupujúci uhradiť:

 • V hotovosti – na pobočkách,
 • Na dobierku – príslušnú sumu zaplatí kupujúci pri prevzatí zásielky od dopravcu (v súlade s novelou zákona o cenách účinnou od 1. júla 2022 sa konečná cena objednávky pri dobierke zaokrúhľuje na 5 eurocentov)
 • Bankovým prevodom vopred – kupujúci prevedie celú sumu na bankový účet predajcu, ktorý je vedený v spoločnosti Tatra banka, a.s. V tomto prípade sa realizácia objednávky uskutoční až po pripísaní celkovej sumy na účet predajcu.
 • Rýchlou platbou online – jednoducho, rýchlo a bezpečne zaplatíte vďaka platobnému systému PayPal. Podrobnosti nájdete v časti Spôsoby platby.

Dodanie tovaru

 • Dodávky objednaného tovaru sa budú realizovať podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho v čo najkratšej lehote, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.
 • Spôsob dodania a miesto odberu sa stanovia na základe objednávky. Dopravu na adresu určenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom je vždy poistená.
 • Rozvoz tovaru zabezpečuje zmluvný dopravca predávajúceho po celej Českej a Slovenskej republike. Cena za dopravu tovaru sa riadi podľa aktuálneho cenníku v časti Doprava.

Zrušenie objednávky zo strany zákazníka

 • Kupujúci môže zrušiť svoju objednávku, ak ešte nebola expedovaná a ak nebola prijatá záloha. Zrušenie prebieha telefonicky na čísle +421 220 924 324.
 • V prípade objednávky tovaru zhotoveného osobitne podľa požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa nie je možné zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy).

Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v nasledujúcich prípadoch.

 • Objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo je dlhodobo nedostupný.
 • Cena tovaru sa výrazným spôsobom zmenila, napr. v dôsledku neočakávaných kurzových zmien.

V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu vrátená v hotovosti alebo prevedená na jeho účet v najkratšej možnej lehote.

Reklamácie

Kupujúci má právo reklamovať tovar podľa reklamačného poriadku uverejnenom v časti Reklamácie.

Riešenie sporov

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Audiopartner, s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia Bajkalská 21/A, P.O.Box č.29, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci má možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy za podmienok uvedených v časti Odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Zľavy a kupóny

Zľavy, zľavové akcie, kupóny a ďalšie cenové zvýhodnenia nie je možné vzájomne kombinovať (ak nie je uvedené inak). Zákazník môže uplatniť ku každej objednávke len jednu zľavu.

Darčekové šeky a podmienky ich použitia

Hodnota šeku vám bude pri nákupe odpočítaná od ceny tovaru. Ak je hodnota šeku vyššia ako cena tovaru, nedajú sa na šek vrátiť peniaze, alebo ho za peniaze zameniť. Šek sa dá použiť iba jednorazovo. V prípade reklamácie alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy, keď bol tovar hradený šekom, rieši sa vrátenie prostredníctvom náhradného šeku. Nákup tovaru sa riadi platnými podmienkami a reklamačným poriadkom spoločnosti AUDIO PARTNER, s.r.o. V prípade straty či odcudzenia šeku nemôžete požadovať náhradu.

Bonusový program pre zákazníkov Kytary.sk

Zmyslom existencie bonusu je odmeniť verných zákazníkov Kytary.sk. Bonus funguje ako virtuálne peniaze, ktoré zákazník získa za každú objednávku vedenú na jeho meno a spárovanú s jeho zákazníckym účtom. Každý tovar disponuje rôznym počtom bonusov, ktoré pri kúpe zákazník získa. Tento počet nie je pevne daný a môže sa v priebehu času zmeniť. Nezáleží na tom, či zákazník zrealizuje objednávku v e-shope, na pobočke či po telefóne. Ak sa nejedná o e-shopovú objednávku, je na zákazníkovi, aby predavačovi nahlásil jeho zákaznícky účet, na ktorý mu bude bonus pripísaný. 1 získaný bonus = 1 €, o ktoré je možné akúkoľvek vašu ďalšiu objednávku zlacniť. Ak zákazník tovar vráti či stornuje objednávku, je mu získaný bonus odpočítaný. Aktuálny stav bonusového konta "Môj bonus" nájdete tak, že sa prihlásite k vášmu zákazníckemu účtu a rozbalíte menu kliknutím na vaše meno, ktoré po prihlásení na e-shope uvidíte vpravo hore. Kytary.sk si vyhradzujú právo pridať či odobrať bonus podľa svojho uváženia. Platnosť bonusu je 1 rok. Minimálne je možné uplatniť 1 bonus, maximálne potom 1000 bonusov v rámci jednej objednávky. S pomocou bonusu môžete zaplatiť maximálne 50 % z ceny objednávky. Pokiaľ zákazník bonus uplatní, nemá nárok na jeho vrátenie (napr. v prípade vrátenia tovaru atd.)

Viac informácií nájdete tu.


Toto je len výber zo všeobecných obchodných podmienok. Ich úplné znenie nájdete tu.

Hľadaná fráza

Kategória

Značky

Čakajte prosím