Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Všeobecné informácie

Našim základným cieľom je Vaša plná spokojnosť s nástrojmi, ktoré ste si u nás zakúpili. Potom, čo tovar prevezmete od prepravcu, máte celých 30 dní na to, aby ste nás informovali o svojom želaní odstúpiť od kúpnej zmluvy (zákonnú lehotu 14 dní na odstúpenie od kúpnej zmluvy sme totiž predĺžili na 30 dní). Zákonná lehota 14 dní sa vzťahuje len na tovar zo sekcie Boutique a na použitý tovar. Pri odstúpení od zmluvy v prvých 14 dňoch od kúpy dopravu zariadime a hradíme my, v priebehu zvyšných 16 dní je možné tovar na našu adresu poslať na vlastné náklady. Do 14 dní od prijatia oznámenia Vám vrátime uhradenú cenu tovaru.

 • Pri nákupe v našom eshope môže kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy do 30 dní a bude mu do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy vrátených 100 % uhradenej ceny tovaru.
 • Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí spotrebiteľ odoslať predávajúcemu najneskôr do 30 dní od prevzatia tovaru. Lehota sa počíta odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
 • V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúcí tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 • V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy má kupujúci nárok iba na vrátenie finančných prostriedkov za dopravné v najnižšej ponúkanej výške (v prípade, že si zvolil drahší spôsob dopravy).
 • V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy nesie náklady spojené s vrátením tovaru kupujúci.

Postup pri vrátení tovaru zakúpeného cez internet

 • Kupujúci má možnosť vytlačiť a vyplniť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Na stiahnutie tu
 • Kupujúci má možnosť osobne či prepravnou službou dopraviť tovar spolu s kópiou faktúry či paragonu a vyplneným formulárom na nižšie uvedenú adresu. V prípade, že odstupujete od zmluvy v prvých 14 dňoch od kúpy tovaru, máte možnosť obrátiť sa na nás prostredníctvom e-mailu a my zariadime a uhradíme vyzdvihnutie tovaru na Vašej adrese. Túto službu je možné využiť raz za 90 dní. V prípade, že odstupujete od zmluvy v priebehu zvyšných 16 dní, pošlite tovar na vlastné náklady na našu adresu
 • Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.
 • Po odstúpení od kúpnej zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu peňažné prostriedky rovnakým spôsobom, akým ich obdržal, prípadne iným spôsobom po vzájomnej dohode. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť peňažné prostriedky do 14 dní od momentu odstúpenia od kúpnej zmluvy na strane kupujúceho, ale nie skôr ako obdrží vrátený tovar alebo ako kupujúci preukáže, že ho odoslal.
 • Tovar zakúpený cez eshop možno vrátiť výhradne na adrese:

  AUDIO PARTNER s.r.o. - Kytary.sk
  Oddělení vrácení zboží
  Mezi Vodami 23, 143 00 Praha 4 - Modřany
  Email:
  Otváracia doba Oddelenia vrátenia tovaru: po-ne 10-19

 • Ak sa jedná o výmenu tovaru, kupujúci do Formulára pre vrátenie tovaru uvedie kód požadovaného produktu (HN ...) na výmenu, ktorý mu bude obratom zaslaný (ak je skladom) so započítaním ceny. Prípadný rozdiel v cene uhradí kupujúci formou dobierky. V prípade preplatku bude rozdiel vrátený kupujúcemu (pozri vyššie).

Kedy nemožno odstúpiť od kúpnej zmluvy

 • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu
 • o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom
 • o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť
 • o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal

Upozornenie

Tovar možno vrátiť výhradne na vyššie uvedenej adrese. Pri zasielaní tovar starostlivo zabaľte. Za prípadné poškodenie počas prepravy nenesie predávajúci zodpovednosť. Pokiaľ sa jedná o účet mimo SR, všetky bankové poplatky spojené s medzinárodnou platbou budú účtované na ťarchu účtu kupujúceho. Tovar neposielajte na dobierku. Takéto zásielky nemôžeme prijať. Ak je kupujúcim firma, je podmienkou vrátenia sumy podpísanie dobropisu, ktorý na vyžiadanie zašle Oddelenie vrátenia tovaru. Ak bola objednávka, alebo jej časť uhradená darčekovým šekom, bude prípadné vrátenie riešené prostredníctvom náhradného šeku. V prípade, že bol vrátený tovar súčasťou zvýhodnenej zostavy, naúčtuje sa kupujúcemu pri vrátení ostatný tovar z tejto zostavy za bežnú cenu.

Hľadaná fráza

Kategória

Značky

Čakajte prosím