Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Všeobecné informácie

Našim základným cieľom je Vaša plná spokojnosť s nástrojmi, ktoré ste si u nás zakúpili. V prípade, ak je tovar kompletný vrátane pôvodného obalu, nepoškodený a nenesie známky používania, predlžuje predávajúci zákonnú lehotu 14 dní na vrátenie tovaru na 30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Pre tovar zo sekcie Boutique a pre použitý tovar platí lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy 14 dní.

 • Pri nákupe v našom eshope môže kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy do 30 dní a bude mu do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy vrátených 100 % uhradenej ceny tovaru.
 • Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí spotrebiteľ odoslať predávajúcemu najneskôr do 30 dní od prevzatia tovaru. Lehota sa počíta odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
 • V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúcí tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 • V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy má kupujúci nárok iba na vrátenie finančných prostriedkov za dopravné v najnižšej ponúkanej výške (v prípade, že si zvolil drahší spôsob dopravy).
 • V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy nesie náklady spojené s vrátením tovaru kupujúci.

Postup pri vrátení tovaru zakúpeného cez internet

 • Kupujúci má možnosť vytlačiť a vyplniť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Na stiahnutie tu
 • Kupujúci má možnosť osobne či prepravnou službou dopraviť tovar spolu s kópiou faktúry či paragonu a vyplneným formulárom na nižšie uvedenú adresu. Po dohode s reklamačným oddelením ( ) môžeme tovar tiež vyzdvihnúť u vás na naše náklady (túto službu možno využiť 1 za 90 dní).
 • Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.
 • Po odstúpení od kúpnej zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu peňažné prostriedky rovnakým spôsobom, akým ich obdržal, prípadne iným spôsobom po vzájomnej dohode. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť peňažné prostriedky do 14 dní od momentu odstúpenia od kúpnej zmluvy na strane kupujúceho, ale nie skôr ako obdrží vrátený tovar alebo ako kupujúci preukáže, že ho odoslal.
 • Tovar zakúpený cez eshop nemožno vrátiť v kamenných predajniach, ale výhradne na adrese:

  AUDIO PARTNER s.r.o. - Kytary.sk
  Oddělení vrácení zboží
  Mezi Vodami 23, 143 00 Praha 4 - Modřany
  Email:
  Otváracia doba Oddelenia vrátenia tovaru: po-ne 10-19

 • Ak sa jedná o výmenu tovaru, kupujúci do Formulára pre vrátenie tovaru uvedie kód požadovaného produktu (HN ...) na výmenu, ktorý mu bude obratom zaslaný (ak je skladom) so započítaním ceny. Prípadný rozdiel v cene uhradí kupujúci formou dobierky. V prípade preplatku bude rozdiel vrátený kupujúcemu (pozri vyššie).

Kedy nemožno odstúpiť od kúpnej zmluvy

 • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu
 • o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom
 • o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť
 • o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal

Postup pri výmene tovaru zakúpeného na kamennej predajni

 • Kupujúci osobne dopraví nevyhovujúci tovar do predajne, kde tovar zakúpil, a tam si vyberie iný tovar v rovnakej alebo vyššej hodnote.
 • Tovar zakúpený v kamennej predajni možno len vymeniť za iný, dostupný na predajni v okamihu vrátenia.

Upozornenie

Tovar nemožno vrátiť na našich predajniach, ale výhradne na vyššie uvedenej adrese. Pri zasielaní tovar starostlivo zabaľte. Za prípadné poškodenie počas prepravy nenesie predávajúci zodpovednosť. Pokiaľ sa jedná o účet mimo SR, všetky bankové poplatky spojené s medzinárodnou platbou budú účtované na ťarchu účtu kupujúceho. Tovar neposielajte na dobierku. Takéto zásielky nemôžeme prijať. Ak je kupujúcim firma, je podmienkou vrátenia sumy podpísanie dobropisu, ktorý na vyžiadanie zašle Oddelenie vrátenia tovaru . Ak bola objednávka, alebo jej časť uhradená darčekovým šekom, bude prípadné vrátenie riešené prostredníctvom náhradného šeku.

Hľadaná fráza

Kategória

Značky

Čakajte prosím